کاشی ثامن تولید کننده جدیدترین و شیک ترین کاشی های پخت سوم کاشی بانـد، تک گل، آیه وادعیه